MisyonumuzStratejik Yönetim ve Araştırmalar Derneği >>> Kurumsal

Çağdaş gelişmeler ışığında, bilgiyi stratejiye dönüştürerek paylaşmak, kurumlara klavuzluk etmek, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak.