Yönetim KuruluStratejik Yönetim ve Araştırmalar Derneği >>> Kurumsal

Yönetim Kurulu
Yavuz ATEŞ Başkan
Eşref BAŞKAN Genel Sekreter
Ümmet ATAY Sayman
Türkan ALGIN Üye
Kamil KILINÇ Üye
Müjgan ÖZBEK Üye
Yeliz ERGEN Üye