Denetim KuruluStratejik Yönetim ve Araştırmalar Derneği >>> Kurumsal

Denetim Kurulu
Ümit SÖNMEZOĞLU Başkan
Seçkin ALGIN Üye
Ergün CAN Üye