Kamu İhale - 2022


Kamu İhale Kanunu Parasal Sınırlar 2022

Stratejik Yönetim ve Araştırmalar Derneği >>> Pratik Bilgiler

KAMU İHALE KANUNU 2022
01.02.2021 - 31.01.2022
Dönemi Değerleri
01.02.2022 - 31.01.2023
Dönemi Değerleri
Eşik Değerler Eşik Değerler
MADDE 8
TL TL
2.225.824 4.004.034
3.709.717 6.673.409
81.614.303 146.815.969
Parasal Limitler ve Tutarlar Parasal Limitler ve Tutarlar
MADDE 3 (g) (İstisnalar)
TL TL
18.619.202 33.494.082
MADDE 13 (b) (İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan)
242.832 436.830
485.689 873.705
4.047.628 7.281.278
MADDE 21 (f) (Pazarlık Usulü)
404.732 728.072
MADDE 22 (d) (Doğrudan Temin)
121.405 218.395
40.443 72.752
MADDE 53 (j)/1 (Kamu İhale Kurumu Gelirleri)
809.496 1.456.202
MADDE 53 (j)/2 (Kamu İhale Kurumu Gelirleri)
  2.305.178 TL ye kadar    13.819
  1.281.438 TL - 5.125.768 TL arası   15.373
  5.125.768 TL - 38.443.271 TL arası     23.060
  38.443.271 TL ve üzeri       30.750
MADDE 62 (h) (İş Deneyimi)
449.259 808.172